Firemní kultura

Firemní kultura

Firemní mise:podporovat modernizaci automatizačního průmyslu a revolučním způsobem snížit náklady na pracovní sílu

Obchodní filozofie:integrita a obětavost, zajištění kvality, efektivní inovace, upřímné služby.

Základní hodnoty:vášeň, zodpovědnost, obětavost a výkonnost.

Princip služby:upřímný servis, pomoc zákazníkům.

Zásady akcí:cíl, plán, sledování a úprava.

Designový koncept:neopovažujte se přemýšlet, buďte opatrní.

Koncept talentu:jak velká je schopnost a jak široká je scéna.

Zaměstnanecká filozofie:svědomití a zodpovědní, získat pověst.

Marketingový koncept:řízení značky, prodej hodnoty;neexistuje žádný mimosezónní trh, pouze mimosezónní nápady.

Pracovní filozofie:co se stane v den, den končí;slova musí být vykonána, činy musí být rozhodné.

Politika kvality:vědecké řízení, neustálé zlepšování.

Strategie rozvoje:vynikající značka, průmyslové vlastnosti.